Kontakt oss

 
 
   

Hva det koster å være med:
kr 1250,- i halvåret hvis du melder deg inn som medlem
kr 500,- å være med på enkeltprosjektet

mossdamekor@gmail.com

Leder :     Hilde Røer-Lindeman, E-post: lindeman.hilde@gmail.com  tlf: 41658987
Dirigent:  Eli-Anne Enderød,   E-post: eli-an-e@online.no           tlf: 41456937